Klag raskt på boligen

En ganske ny Høyesterettsdom kan gjøre det vanskeligere for boligkjøpere å nå frem med boligklager. Et godt råd er å undersøke boligen grundig etter innflytting, og klage så fort som mulig på feil og mangler du finner - senest innen 2 måneder. Bruk gjerne en boligadvokat til å lage en klage.

Ifølge en dom i Høyesterett nylig er det er blitt vanskeligere å nå frem med en klage.

Kjøperne klaget i desember året de kjøpte.
De krevde prisavslag, men vant ikke frem mot selger og eierskifteforsikringen i tingrett og lagmannsrett. Kjøperne tapte i Høyesterett, som ikke mente at eiendommen fra 1976 var i vesentlig ringere stand enn de hadde grunn til å regne med, slik lovens krav er.

Krav om prisavslag må fremmes innen fem år. Men er feil og mangler først funnet, mener Høyesterett at det er få grunner til å gi lenger klagefrist enn to måneder.

Boligkjøpere må ikke å være redd for å klage eller vise til hva utbedring kan koste, om de oppdager skjulte feil og mangler.

Det er en totalvurdering som skal foretas, om det er vesentlige avvik mellom forventningene som kjøper har grunn til å ha og boligens virkelige tilstand. Det nye er at domstolene ikke viser nåde overfor kjøpere som nøler. Klager på feil og mangler må være skriftlige og fremmes så raskt som mulig. Les mer under punktet reklamasjon.

Kravet om at manglene må være vesentlige, gjelder ikke om selger har holdt tilbake opplysninger. Selgers opplysningsplikt går foran kjøpers undersøkelsesplikt.

Kontakt oss for spørsmål om dette.

Spør oss nå

Still spørsmål, få svar fra våre eksperter. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 5 dager.

 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut