Hvor mye kan taksten variere?

Kan takstmannen bli ansvarlig når taksten er feil? Svaret er ja. Både taksmannsdommen fra Høyesterett og Norges Takseringsforbunds egen Takstklagenemd sier klart at takstmannen kan få erstatningsansvar. Men takstmannen kan ha en forsikring som redder deg.

Skal du taksere eiendom? Formålet med taksten kan ha mye å si for utfallet. Det er derfor viktig at du forteller hva du skal ha taksten til. Slik kan takstmannen få en best mulig takst. Taksten tar utgangspunkt i markedsverdien for hele eiendommen og trekker fra husets tekniske verdi.

Skjønnsmessig element

Takster settes etter skjønn, men følger god takstmannskikk. Differansen mellom to takster skal ikke utgjøre mer enn pluss/minus 10 prosent. Men noen ganger kan den variere mer. Derfor bør du bruke "rett" takstmann.

En takst er en skjønnsmessig verdifastsettelse. Måten ting presenteres på, vil prege takstmannens oppfatning av objektet.

Slik kan du klage

Klagenemnda for takstmenn behandler klager på en takstmanns arbeid og opptreden i forbindelse med takseringsoppdrag knyttet til boliger og fritidshus. Behandler i utgangspunktet bare saker hvor forbruker på forhånd har reklamert skriftlig til takstmannen uten at tvisten er løst.

Takstmannens har forsikring ved feil

Husk at retter du kravet om feil i taksten mot takstmannen, kan hans ansvarsforsikring bli ansvarlig for å betale deg en erstatning for det tap du lider ved feil i taksten. Har for eksempel selgers takstmann gjort en feil på en bolig du har kjøpt, bør du rette et krav mot takstmann og selger.

Verditakst - en definisjon

  • Fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente på takseringstidspunkt.

  • Basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.

  • Takstrapporten skal inneholde beskrivelse av oppdraget, opplysninger om eiendommen, om bebyggelse, areal og anvendelse, teknisk verdi- beregning, låne- og markedsverdi, standard og vedlikehold, særskilte forhold og konklusjon.

Spør oss nå

Still spørsmål, få svar fra våre eksperter. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 5 dager.

 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut