Hva dekker eierskifteforsikringen?

Selger kan måtte betale erstatning eller gi prisavslag til kjøper hvor det dukker opp vesentlige feil og mangler ved et boligsalg / boligkjøp. Er det tegnet eierskifteforsikring, vil man få utbetaling fra forsikringen.

 

Eierskifteforsikringen dekker selgers ansvar i forhold til avhendingsloven. Avhendingsloven beskytter kjøper. Har selger eierskifteforsikring, bør du vurdere å bruke advokat dersom du oppdager feil eller mangler.

De fleste boliger i dag selges "AS IS", eller "som den er".

Det betyr at selgeren har overført mye av ansvaret for eventuelle feil til kjøper. I praksis innebærer dette at du som kjøper må ta ansvar for feil og mangler som må være forventet i forhold til hvilken stand boligen er i.

Eierskifteforsikringene skiller ikke mellom på hvilket grunnlag det foreligger en mangel, slik at selv i de tilfellene hvor selger har tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger i forbindelse med salget, så vil eierskifteforsikringen normalt være ansvarlig.

Som selger av en bolig vil en være ansvarlig for feil og mangler i inntil fem år etter overtagelsen. Selv om de fleste boliger selges med en ”som den er”-klausul, vil selger være ansvarlig for forhold som medfører at boligen er i vesentlig dårligere stand enn det som kunne forventes på avtaletidspunktet, samt hvis det er gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger som må antas å ha virket inn på kjøpet.

Ved spørsmål i forbindelse med en eierskifteforsikring, kontakt gjerne Bolig-advokat.no. Første kontakt er alltid kostnadsfri.

Spør oss nå

Still spørsmål, få svar fra våre eksperter. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 5 dager.

 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut