Kan man få erstatning fra megler eller takstmann på grunn av feil?

Ja, erstatningsansvar for takstmann og megler er mulig. Megler eller takstmann må da ha gjort en klanderverdig feil eller tabbe. Både megler og takstmann har tabbeforsikring. Spørsmålet er om en selger av fast eiendom skal identifiseres med en takstmann eller megler som har gitt en tilstandsrapport om eiendommen i forbindelse med salget.

Dette spørsmålet behandlet Høyesterett i Takstmannsdommen. Avhendingsloven § 3-7 gir etter sin ordlyd ikke svar på spørsmålet. Men må selger, som har gitt takstmannen og magleren oppdraget, betale erstatning for feil som disse gjør? 

 

Selger har risiko for at det ikke er gitt opplysninger. Dette taler for at selgeren har risikoen for manglende opplysninger.

 

 

Formålet med bruk av tilstandsrapport er nettopp at partene skal kunne stole på at opplysningene er riktige. Selgeren er derfor nærmest til å bære risikoen for manglende eller uriktige opplysninger. Dette er i samsvar med eiendomsmeglers profesjonsansvar og krav til god meglerskikk.

 

 

Følgen av at selgeren identifiseres med takstmannen er at det foreligger en mangel i henhold til avtalen. Denne mangelen kan føre til prisavslag etter avhendingsloven § 4-12. Kjøpere kan rette sitt krav på erstatning direkte mot megleren eller takstmannen.

 

Spør oss gjerne om din sak.

 

Spør oss nå

Still spørsmål, få svar fra våre eksperter. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 5 dager.

 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut