Klage på boligkjøp

To av tre vinner i retten. Klag hvis du oppdager feil eller mangler på bolig. Kjøper du en bolig som viser seg å være full av feil og mangler, bør du klage straks. Det kan være lønnsomt i form av tusensvis av kroner i prisavslag eller erstatning - hvis du står på retten din, og er tålmodig.

Streng lov

De aller fleste klagesaker ender med at kjøper og selger blir enige seg imellom. Av og til kan det imidlertid være nødvendig å bringe sakene inn for rettsapparatet. Avhendingsloven sier at selger av fast eiendom står økonomisk ansvarlig for skjulte mangler i hele fem år etter at salget fant sted. Selger plikter også å fortelle kjøper om alle mangler han vet om.

Store penger - spør oss gratis om saken din

Undersøkelse viser at domstolene svært ofte lytter til de misfornøyde boligkjøperne i slike saker. Hele 64 prosent av rettssakene ender med at klageren får helt eller delvis medhold i sine krav om erstatning eller redusert pris. Og det er store summer det er snakk om. De fleste sakene dreier seg om utbetaling av beløp på mellom 50 000 og 100 000 kroner, og det er ikke uvanlig at utbetalingene kommer opp i flere hundre tusen kroner. Ved enkelte tilfeller har retten tilkjent kjøpere mellom en og to millioner kroner etter handelen.

Eierskifteselskapene er vanskelige
 
Eierskifteselskapene er vanskeligere å forholde seg til enn selgerne. Sakene tar lengre tid fordi du møter en profesjonell som har store ressurser. Men selv om de er avvisende og seigere enn selgerne, viser vår erfaring at også disse gir seg til slutt. Fukt i kjeller, råteskader, skadedyr i vegger, setningsskader, feil på avløp og konstruksjoner - alle disse områdene er prøvd for norske domstoler de siste åra.

Hva skal man klage på?
 
Kommer skadene opp i 50 000 kroner, bør du klage. Men man kan med fordel klage uansett. Du bør selvfølgelig holde seg unna rettssak i situasjoner hvor det er åpenbart at du står svakt. Bolig-Advokat.no vurderer saken din kostnadsfritt. Bruk skjemaet til høyre.

Spør oss nå

Still spørsmål, få svar fra våre eksperter. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 5 dager.

 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut