Rettigheter etter boligkjøp

Rettigheter etter boligkjøpHar boligen du har kjøpt har en mangel eller feil, bør du alltid klage til selgeren. Som kjøper av en bolig har du mange rettigheter, og ofte viser det seg at eiendomskjøpet har feil eller mangler. Les alt om dine rettigheter etter boligkjøpet her.

Avhendingsloven sikrer dine rettigheter som kjøper av bolig. Dette kan du ha krav på ved en feil eller mangel:

  • Fremme reklamasjon / klage
  • Holde tilbake penger
  • Be om retting av feil og mangler
  • Be om prisavslag / erstatning
  • Heve kjøpet
  • Erstatning ved forsinkelse

Forbrukerrådet har laget en god oversikt over hvordan du skal forstå og tolke de ulike punktene i avhendingsloven.

 

1. Klag så raskt du kan
Kjøper du fast eiendom har du anledning til å reklamere i fem år, men du må fremme klagen innen rimelig tid etter at du har oppdaget en feil eller mangel. Du bør ikke gjøre utbedringer og reparasjoner før du har meldt en klage. Da kan du miste rettighetene du har. Avhendingsloven omfatter alle rettighetene du har i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom. Med fast eiendom menes tomten / grunnen og det som er varig tilknyttet grunnen, som for eksempel enebolig, rekkehus, selveierleilighet, gårdsbruk, hytte eller lignende.

 

2. Krav til eiendommen
Eiendommen skal være i samsvar med det som er avtalt mellom selger og kjøper. Det som er avtalt følger av muntlig og skriftlig informasjon gitt av selger, eller hans representant ved salget, herunder også takst og tilstandsrapport. Dessuten er det vesentlig hvordan eiendommen fremsto på salgstidspunktet. Eksempelvis, var det en kjøkkeninnredning i boligen da du signerte kjøpekontrakten, skal den fortsatt være der når du overtar.

I de tilfellene hvor prospekt, takst eller andre beskrivelser av eiendommen ikke gir noen særlig informasjon om eiendommens tilstand, har loven retningslinjer for hvilke krav som skal gjelde eiendommer generelt.

 

3. Du har krav på opplysninger
Selgeren av en eiendom har plikt til å opplyse om alt ved eiendommen som selgeren vet om, eller må kjenne til. Opplysningsplikten gjelder både boligen, tomtegrunnen og om eventuelle private eller offentlige planer i nabolaget. Om du ikke får opplyst negative ting ved eiendommen, kan det bety at du har rett til å fremme et krav om mangel. Det selgeren opplyser kjøperen om må være korrekt. Det hjelper ikke at selgeren påberoper seg å ha gitt dem i god tro, om opplysningene er faktisk feil. Selgeren har også ansvar for opplysninger som gis av eiendomsmegler, opplysninger i takst, tilstandsrapport og videre. Hvis opplysningene ikke har noen betydning for kjøpet, i forhold til den juridiske avtalene og prisen - vil de neppe bli regnet som en mangel, opplyser Forbrukerportalen.

 

4. Solgt «som den er»
Ofte blir en eiendom solgt «som den er». Det betyr at det du ser er det du får. At denne setningen står i prospektet, betyr ikke at selgeren kan frasi seg ansvar fullstendig. Kjøperen kan alltid kreve erstatning for mangler det ikke er opplyst om. Etter eiendommen er overtatt, bør kjøperen gå gjennom eiendommen for å se om den er i henhold til det som er avtalt. Mener du det er mangler eller feil ved eiendommen som ikke ble opplyst om må du klage til selgeren så raskt som mulig. Kjøperen kan ikke hevde at det foreligger mangler dersom han kjente eller måtte kjenne til manglene da avtalen ble inngått.

 

Spør oss om du lurer på noe mer. Vi svarer deg rask.

Spør oss nå

Still spørsmål, få svar fra våre eksperter. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 5 dager.

 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut