Våtromsnormen

Advokat bolig våtromHva er våtromsnormen? Et våtrom bygget etter våtromsnormen følger retningslinjer som gjør våtrommet trygt (bad, dusj, WC eller vaskerom). Det er laget for å unngå lekkasjer og fukt. Les mer om hvilke våtrom som er i tråd med våtromsnormen i forhold til vannskade, gode planløsninger og levetid.

Byggebransjens våtromsnorm, BNV, er et sett retningslinjer utarbeidet av byggebransjen i 1994. Våtromsnormen er frivillige, ikke lovpålagte retningslinjer for hvordan trygge våtrom (dusj, WC, vaskerom) skal bygges for å unngå lekkasjer og fukt. Våtromsnormen er mer utfyllende enn byggeforskriftene, og ble utarbeidet som en konsekvens av at det er større fare for feil under nybygging og renovasjon av våtrom enn andre rom.


Siden de ikke er lovpålagte er det viktig for forbrukeren å kontraktfeste at våtromsnormen skal følges. Da vil man sitte igjen med en og dokumentasjon om hvordan arbeidet er utført i henhold til våtromsnormen, hvilke godkjente produkter som er anvendt, og instruksjoner om videre vedlikehold og retningslinjer om kontrollprosedyrer. Dette vil komme godt med ved et eventuelt salg av boligen.


De bedriftene som er godkjente våtromsbedrifter har fått opplæring og godkjenning fra Fagrådet for våtrom. Det innebærer at de er forpliktet til å anvende sertifiserte håndverkere, godkjente produkter, og å følge våtromsnormen i gjennomføringen av sitt arbeid. Også bedrifter som ikke er godkjente våtromsbedrifter kan velge å følge normen. Men det vil igjen være veldig viktig å få det kontraktfestet at våtromsnormen skal følges ved utføringen av arbeidet.


Godkjente våtromsbedrifter kan komme fra alle håndverkergrupper, som rørleggere, murere, elektriker m.m. En utfyllende liste kan man finne på www.ffv.no, hjemmesiden for Fagrådet for Våtrom. Listen blir ajourført og utvides stadig. I tillegg til denne listen over godkjente våtromsbedrifter, kan du her lese mer om hva som inngår i byggebransjens våtromsnormen, anbefalt materiale, hvordan man skal unngå de mest typiske feilene, og annen nyttig informasjon man behøver når man skal bygge eller renovere et våtrom.


Det anbefales av Forbrukerrådet at bygging og renovering av bad og liknende gjøres i samsvar med våtromsnormen. Du vil da få et våtrom i tråd med byggeforskriftene som er vannskadesikkert, med gode planløsninger og lang levetid. Man vil også ha en trygghet i at en godkjent våtromsbedrift som forplikter seg til å bruke våtromsnormen, også påtar seg totalansvar ved eventuelle feil eller mangler, slik at du kun behøver å forholde deg til den ene bedriften ved en reklamasjon. Men glem ikke å få det inn i kontrakten.

Spør gjerne Bolig-Advokat.no om våtrom og andre spørsmål om bolig. Eller les mer.

Spør oss nå

Still spørsmål, få svar fra våre eksperter. Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig. Du vil motta svar innen 5 dager.

 
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut